عمو پورنگ و امیر محمد

دانلود رایگان آهنگهای عمو پورنگ و امیر محمد

دانلود رایگان آهنگهای عمو پورنگ و امیر محمدعمو پورنگ (داریوش فرضیایی) در اول مرداد ماه سال ۵۲ در تهران متولد شده است.
امیر محمد متقیان که اصلیت ساوه ای دارد و به قول خودش (بچه، خیابان پیروزی) است.

/ 0 نظر / 17 بازدید