رشد و توسعه هر کشور بدون توجه به امر مطالعه غیر ممکن است .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان ، امام جمعه شهرکبودراهنگ درخطبه های نمازجمعه این شهرضمن اشاره به فرارسیدن بیست و دومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران افزودند :بهترین استفاده از اوقات فراغت توجه به امرمطالعه می باشد وتوجه به این موضوع دربین خانواده ها باعث رشد علمی ،آگاهی وشخصیتی خانواده ها ودرنهایت جامعه می شود.. 

حجت الاسلام و المسلمین روحانی ادامه داد:حضرت امام خمینی (ره)هم درزمان حیات پربرکت خویش بارها ازتوجه کمتر به امرمطالعه گله مندبودند ومی فرمودند وقتی می بینم مردم کمتر به امر مطالعه می پردازند قلبم به درد می آید.

امام جمعه کبودراهنگ ضمن اشاره به روند رشد وتوسعه درکشورهایی که به موضوع مطالعه بعنوان یک موضوع جدی پرداخته می شود افزودند اگر درکشور مابیش ازبیست میلیون نفر اهل مطالعه حرفه ای داشته باشیم درتمامی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،علمی ،فرهنگی شاهد یک پیشرفت قابل توجه خواهیم بود و اگر به این امرتوجه کافی نشود خسارات جبران ناپذیری به تمامی زمینه های اجتماعی وارد خواهدشد.

حجت الاسلام والمسلمین روحانی ادامه داد:بزرگان کشورمانظیرحضرت آیت اله خامنه ای،علامه مجلسی ،شهید مطهری و...با مطالعه فراوان است که به این جایگاههای رفیع دربین امت خود رسیده اند وخود منشاءخیر وبرکت برای مردم خود شده اند.این اشخاص گرانقدربا مطالعات خود دیگر یک فرد عادی نبوده ونیستند بلکه یک امت ویک ملت دربین مردمان خودشان هستند. 

ایشان ضمن اشاره به اهداء بیش ازپانزده هزار جلد کتاب دریکسال گذشته به کتابخانه های عمومی افزودند: این حرکت نشان دهنده  بزرگی و فرهنگ دوستی مردم شهرستان بوده وامیدواریم  کسانی که توانایی مطالعه ندارند حداقل با خرید واهداء کتاب به کتابخانه های عمومی ، دین خود را به نهضت بزرگ مطالعه وترویج کتابخوانی اداء نمایند.

امام جمعه کبودراهنگ ادامه دادند :بنده وضعیت عملکرد کتابخانه های عمومی کبودراهنگ را پیگیری می نمایم و از اینکه فعالیت مسئولین کتابخانه های شهرستان موجبات رضایت مردم را فراهم نموده است از متولیان و مسئولین کتابخانه های این شهرستان تقدیرو تشکر می نمایم. ایشان در پایان فرمایشات خود ازنمازگزاران و عموم مردم استفاده بیشترو بهینه ازامکانات ومنابع موجود در کتابخانه های عمومی راخواستارشدند

/ 0 نظر / 7 بازدید