کتابخانه شهید اشرفی اصفهانی شهرستان کبودراهنگ با جمع آوری بیش از 13000 جلد کتاب اهدائی خیرین و کتابخانه دوستان شهرستان موفق شد در کمتر از یکماه به برنامه پیش بینی شده یکساله و حتی سه برابر برنامه دست پیدا کند که توسط مدیر کل کتابخانه های استان همدان کتابداران این کتابخانه تقدیر شدند .