فرماندار کبودرآهنگ اظهار داشت: طرح اهدای کتاب برنامه ای برای دستیابی به کتابخانه‌هایی با سرمایه عظیم است فرماندار جدید شهرستان کبودرآهنگ بصورت سرزده ازکتابخانه عمومی شهید اشرفی اصفهانی اظهار داشت: طرح اهدای کتاب برنامه ای برای دستیابی به کتابخانه‌هایی با سرمایه عظیم است.

 فرماندار جدید شهرستان کبودراهنگ بصورت سرزده از کتابخانه­ عمومی شهیداشرفی اصفهانی  بازدید کرد.
احسان قنبری پس از بازدید ازبخش های مختلف کتابخانه و مشاهده استقبال اعضاء ازامکانات موجود درکتابخانه اذعان داشت : امروزه علیرغم پیشرفت های فراوان  درحوزه فناوری‌های مدرن و شبکه های ارتباطی مجازی، کتاب و کتابخوانی همچنان جایگاه، نقش و اهمیت خود را دربین مردم حفظ کرده است.
 
وی با بیان اینکه با نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی، جامعه ای با سواد اطلاعاتی بالا و پویاتر خواهیم داشت، بیان کرد: با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری، فعالیت‌های فرهنگی باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

قنبری تاکید کرد: باید در جهت اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در امر کتاب و کتابخوانی درسالجاری با تلاش مضاعف کتابداران دلسوز شاهد تحولات گسترده ای دراین حوزه درسطح شهرستان باشیم که رسیدن به این هدف بزرگ مستلزم  فراهم نمودن بستر مطلوب ترویج فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه است.
فرماندار کبودراهنگ ضمن پی گیری روند اجرای طرح اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی این برنامه را  یکی از ابزارهای مهم دستیابی به کتابخانه‌هایی با سرمایه عظیم ازمنابع عنوان نمود و افزود: کوشش خواهیم کرد تا زمینه بیشتر خدمات رسانی به کتابخانه‌های عمومی شهرستان را فراهم آوریم.

سیدجواد معینی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان  نیز در این بازدید گزارشی از فعالیت ها و خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان را ارائه کرد.