جلسه نقد کتاب اصغر طاهرزاده"اصغرطاهر زاده" در تاریخ 14/9/1392 در کتابخانه عمومی شهید اشرفی برگزار شد ،آغاز جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید قرائت شد در بخش دوم آقای بهروز بقالی  ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای حماسه عاشورا با  نگاهی به کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها،نهضت و حکمت امام حسین(ع) را  یک انتخاب واقعی مافوق رسم زمانه دانست چرا که علم مبنای انتخاب عالم است یعنی عالم هر چه انتخاب می کند عالمانه انتخاب می کند و اینچنین انتخابی انتخاب آزادانه است و برعکس ترس مبنای حرکت انسان جامعه زده و مرعوب است و چنین انسانی انتخاب آزاد ندارد . انتخابی که بر اساس کشش های غریزه یا ترس باشد آزادانه نیست.معاویه می داند که عده ای تحت تاثیر جو جامعه انتخاب و زندگی میکنند و در حقیقت انتخاب ندارند و لذا معاویه نقشه و حیله خود رااز همین جا شروع می کند و همان افراد را طعمه سیاست های خود قرار میدهد  و چنین انسانهاییی کم نیستند. معاویه حکومت زورمدارانه ای را برپا می کند که انسان دارای اقتدار روحی آن شرایط را نمی تواند تحمل کند ولی انسانهای بی محتوا به راحتی طعمه پوچی زمانه ای می شوند که ترس بر آن حکومت می کند و آلت دست قرار می گیرند