توضیحات:
در زمانهای گذشته حاکم شهری تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند بی تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند بسیاری هم غرغر می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد و یا حاکم شهر عجب مرد بی عرزه ایست اما هیچ کس سنگ را از وسط جاده برنمی داشت تا اینکه ..
برچسب : , , , , , ,

توضیحات:
استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ شاگردان فکرى کردند و هر کدام جواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد. سرانجام استاد چنین توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند…
برچسب : , , , , , , ,

توضیحات :
داستان این کتاب صوتی از این قرار است: مرد ثروتمندی بود که چندین کارگاه قالی بافی داشت و در هر کارگاه تعداد زیادی مشغول به کار بودند. این مرد استادکار پیری داشت که چندین سال در کارگاه او کار کرده بود و در فن قالی بافی مهارتی منحصر به فرد داشت. مرد ثروتمند به حکیمی علاقه زیادی داشت و روزی به اصرار از او خواست تا از کارگاهش دیدن کند. حکیم پذیرفت و به دیدار مرد ثروتمند رفت. هنگام بازدید از کارگاه قالی بافی حکیم دید که پسر مرد ثروتمند که بسیار مغرور و از خود راضی می نمود با تندی به استاد کار پیر دستوراتی می دهد و …
برچسب : , , , , , , ,

توضیحات:
با دسیسه های منصور دوانیقی، خلیفه عباسی بواسطه زهری که در غذای امام جعفر صادق(علیه‌السلام) ریخته شد، این امام به شهادت رسید. او برای اینکه بعد از شهادت امام، هر نوع آشوب را بخواباند به محمد بن سلیمان، فرماندار مدینه دستور داد جانشینان او را در دم گردن بزند اما خبر نداشت که امام شهید، پنج نفر را به عنوان وصی معرفی کرده که نام منصور نیز بین آنها قرار داشت.
برچسب : , , , ,

توضیحات:
می ریم به اون دور دورا / می چینیم از صحرا گل / خورشید درخشان / صحرا همه پر گل
برچسب : , ,

 

توضیحات:
دستور پخت آبگوشت سنگی توسط کارشناس آشپزی سامان گلریز

برچسب : , , ,