خانه هایی که با الهام از کتاب های داستان ساخته شده اند
.
 
بعضی از مردم دوست دارند که در خانه هایی شبیه خانه های کتاب داستان زندگی کنند.
در اینجا 15 خانه های را می بینید که در سراسر جهان با الهام از داستان هایی مانند برادران گریم و دیگر داستان های جن و پری ساخته شده اند.